I. ročník 2010

Datum:          sobota 16. října 2010  

Prezence:    V areálu  tenisových kurtů TK PBtisk Bohutín od 9:00 hod.
Konec prezence žákovských kategorií v 9:30 hodin. Konec prezence pro dospělé v 11:00 hodin 

Místo startu:            Tenisové kurty TK PBtisk Bohutín, 49°39'31.06"N; 13°57'5.65"E                    

Startovní kategorie – děti:

A       nejmladší příchozí  - 2005 a mladší       190 m       10:00 hod.
B      6 – 7  let  (2004-2003)                               425 m       10:10 hod.
C      8  -9   let  (2002-2001)                               800 m       10:20 hod.
D     10-11 let  (2000-1999)                                960 m       10:30 hod.
E     12-13 let  (1998-1997)                                960 m       10:40 hod.
F     14-15 let  (1996-1995)                                960 m       10:50 hod.

Časy startů budou upraveny podle počtů dětí v kategoriích  
Každá kategorie je hodnocena zvlášť ( chlapci a dívky).

Startovní kategorie – mládež a dospělí:

G       dorostenky a dorostenci  1994 – 1992            - 2.750m       11:30 hod.
A       ženy                            do 34 let                    - 5.500m       11:30 hod

B       ženy                            od 35 let                    - 5.500m       11:30 hod
C      ženy                           nad 45 let                    - 5.500m       11:30 hod

A       muži                           do 39 let                     - 8.250m        11:30 hod
B       muži                           40 – 49 let                  - 8.250m        11:30 hod
C      muži                           50 – 59 let                   - 8.250m        11:30 hod
D      muži                           60 – 69 let                   - 8.250m        11:30 hod
E       muži                           nad 70 let                   - 8.250m        11:30 hod

Trať:            Asfalt + polní cesty

Předpis:       Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Startují:        Přihlášení, přiměřeně trénovaní závodníci, kteří zodpovídají za svůj zdravotní stav.

Startovné:    Dospělí – Kč 30,-, dorost, žactvo, děti – 0,- Kč

Občerstvení:           V cíli čaj a sušenka.

Ceny:                        První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobnou cenu.