Běh Bohutínem  III. ročník 2012
 

Datum:          sobota 13. října 2012

Prezence:    V areálu  tenisových kurtů TK PBtisk Bohutín od 9:00 hod.
Konec prezence žákovských kategorií v 9:30 hodin. Konec prezence pro dospělé v 11:30 hodin

Místo startu:    Tenisové kurty TK PBtisk Bohutín, 49°39'31.06"N; 13°57'5.65"E

Startovní kategorie – děti:

A      nejmladší příchozí  - 2007 a mladší       190 m         10:00 hod.
B      6 – 7  let  (2006-2005)                          425 m        10:10 hod.
C      8  -9   let  (2004-2003)                         800 m        10:20 hod.
D     10-11 let  (2002-2001)                          960 m        10:30 hod.
E     12-13 let  (2000-1999)                          960 m        10:40 hod.
F     14-15 let  (1998-1997)                        1440 m         10:50 hod.

Časy startů budou upraveny podle počtů dětí v kategoriích  
Každá kategorie je hodnocena zvlášť ( chlapci a dívky).

Startovní kategorie – mládež a dospělí:

G       dorostenky a dorostenci  1996 – 1994      - 2.750m       12:00 hod.
A       ženy                            do 34 let                 - 5.500m       12:00 hod

B       ženy                            od 35 let                  - 5.500m      12:00 hod
C      ženy                           nad 45 let                 - 5.500m       12:00 hod

A       muži                           do 39 let                  - 8.250m       12:00 hod
B       muži                           40 – 49 let               - 8.250m       12:00 hod
C      muži                           50 – 59 let                - 8.250m        12:00 hod
D      muži                           60 – 69 let                - 8.250m       12:00 hod
E       muži                           nad 70 let                - 8.250m        12:00 hod

Trať:            Asfalt + polní cesty

Předpis:       Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.
                      Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Startují:        Přihlášení, přiměřeně trénovaní závodníci, kteří zodpovídají za svůj zdravotní stav.

Startovné:    Dospělí , dorost, žactvo, děti – 0,- Kč

Občerstvení: V cíli čaj a sušenka.

Ceny:     První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaile a diplom.


Více zde: https://behbohutinem.webnode.cz

Kontakt: Václav Bužek tel. 777 750 751