II. ročník 2011

II. ročník 2011

Datum:          sobota 15. října 2011

Prezence:    V areálu  tenisových kurtů TK PBtisk Bohutín od 9:00 hod.
Konec prezence žákovských kategorií v 9:30 hodin. Konec prezence pro dospělé v 11:30 hodin 

Místo startu:            Tenisové kurty TK PBtisk Bohutín, 49°39'31.06"N; 13°57'5.65"E                    

Startovní kategorie – děti:

A       nejmladší příchozí  - 2006 a mladší           190 m       10:00 hod.
B      6 – 7  let  (2005-2004)                               425 m       10:10 hod.
C      8  -9   let  (2003-2002)                               800 m       10:20 hod.
D     10-11 let  (2001-2000)                                960 m       10:30 hod.
E     12-13 let  (1999-1998)                                960 m       10:40 hod.
F     14-15 let  (1997-1996)                              1440 m       10:50 hod.

Časy startů budou upraveny podle počtů dětí v kategoriích  
Každá kategorie je hodnocena zvlášť ( chlapci a dívky).

Startovní kategorie – mládež a dospělí:

G       dorostenky a dorostenci  1995 – 1993       - 2.750m       12:00 hod.
A       ženy                            do 34 let                    - 5.500m       12:00 hod

B       ženy                            od 35 let                    - 5.500m       12:00 hod
C      ženy                           nad 45 let                    - 5.500m       12:00 hod

A       muži                           do 39 let                     - 8.250m        12:00 hod
B       muži                           40 – 49 let                  - 8.250m        12:00 hod
C      muži                           50 – 59 let                   - 8.250m        12:00 hod
D      muži                           60 – 69 let                   - 8.250m        12:00 hod
E       muži                           nad 70 let                   - 8.250m        12:00 hod

Trať:            Asfalt + polní cesty

Předpis:       Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Startují:        Přihlášení, přiměřeně trénovaní závodníci, kteří zodpovídají za svůj zdravotní stav.

Startovné:    Dospělí – Kč 30,-, dorost, žactvo, děti – 0,- Kč

Občerstvení:           V cíli čaj a sušenka.

Ceny:                        První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaile, diplom a drobnou      cenu.