Propozice I. ročníku Běhu Bohutínem

15.09.2010 08:18

 SK Sporting Bohutín, občanské sdružení

pořádá
I. ročník  Běhu Bohutínem

 

Datum:           sobota 16. října 2010

Prezence:          V areálu  tenisových kurtů TK PBtisk Bohutín od 9:00 hod.

                        konec prezence žákovských kategorií v 9:30 hodin
                        konec prezence pro dospělé v 10:00 hodin

 

Místo startu:  Tenisové kurty TK PBtisk Bohutín,
                      49°39'31.06"N; 13°57'5.65"E

                       

Startovní kategorie – děti:


  A       nejmladší příchozí  -2005 a mladší   -   190 m         10:00 hod.
  B       6 – 7  let  (2004-2003)                   -   425 m         10:10 hod.
  C       8  -9   let  (2002-2001)                   -  850 m         10:20 hod.
  D       10-11 let  (2000-1999)                  -   960 m         10:30 hod.
  E        12-13 let  (1998-1997)                 -   960 m         10:40 hod.
  F        14-15 let  (1996-1995)                 -   960 m         10:50 hod.  

Časy startů budou upraveny podle počtů dětí v kategoriích
každá kategorie je hodnocena zvlášť ( chlapci a dívky).

 

Startovní kategorie – mládež a dospělí:

  G       dorostenky a dorostenci  1994 – 1992   - 2.750m          11:30 hod
  A       ženy                             do 34 let          - 5.500m         11:30 hod
  B       ženy                             od 35 let          - 5.500m         11:30 hod
  C       ženy                             nad 45 let        - 5.500m         11:30 hod
A       muži                             do 39 let      - 8.250m         11:30 hod
B       muži                             40 – 49 let   - 8.250m          11:30 hod
C       muži                             50 – 59 let  - 8.250m          11:30 hod
D       muži                             60 – 69 let - 8.250m           11:30 hod
E       muži                             nad 70 let  - 8.250m         11:30 hod

 

Trať:              Asfalt + polní cesty

Předpis:          Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. Závodníci startují na vlastní
                        nebezpečí.

Startují:          Přihlášení, přiměřeně trénovaní závodníci, kteří zodpovídají za svůj zdravotní
                        stav.

Startovné:      Dospělí – Kč 30,-, dorost, žactvo, děti – 0,- Kč

Občerstvení:  V cíli čaj a sušenka.

Ceny:              První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobnou cenu.

 

Za pořadatele: Václav Bužek  tel. 602 172 225
https://behbohutinem.webnode.cz
Dubenec 115, 261 01  Příbram

Zpět